Поврат на производи


Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.


Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со платежна картичка, а без оглед на причината за враќање, СТОРК ИМПЕКС   има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку VI-SA, EC/MC и Maestro, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.


Целокупната процедура за замена на производ или рефундација може да трае до 15 работни дена.


Во однос на замените, поради актуелната ситуација со Ковид – 19, рокот на истите може да се продолжи. Процедурата за замена останува иста – откако ќе го добиете производот и ќе воочите дека истиот не одговара, односно сакате да го замените за друг број, испраќате мејл на info@zdravzivot.mk. Откако ќе го добиеме мејлот, замената се прави системски за саканиот број по што се известува курирска служба да го подигне првичниот производ и штом истиот се врати во продавница, доставувачите подоцна Ви го носат новиот производ.


0 ден.
0