Амајлии

Showing all 3 results

Амајлија за богатство

Волшебната амајлија се изработува исклучително индивидуално за конкретен човек, а потоа секоја амајлија учествува во древен ритуал во врска со Името – од тој момент тоа е само ваш предмет што ќе почне да делува во спој со вашата енергија. Волшебната амајлија му донесува богатство на својот сопственик дури тој е жив.
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Амајлија за здравје

Волшебната амајлија се изработува исклучително индивидуално за конкретен човек, а потоа секоја амајлија учествува во древен ритуал во врска со Името – од тој момент тоа е само ваш предмет што ќе почне да делува во спој со вашата енергија. Волшебната амајлија му донесува здравје на својот сопственик дури тој е жив.
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Амајлија за љубов

Волшебната амајлија се изработува исклучително индивидуално за конкретен човек, а потоа секоја амајлија учествува во древен ритуал во врска со Името – од тој момент тоа е само ваш предмет што ќе почне да делува во спој со вашата енергија. Волшебната амајлија му донесува љубов на својот сопственик дури тој е жив.
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ